Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Niche Analysis of Pinus tabulaeformis Community Dominant Species in Wulu Mountain Nature Reserve
LIU Xiao-Ning;ZHANG Qin-Qi;YAN Ming;MIAO Yan-Ming;LI Xiao-Li;BI Run-Cheng*
Bulletin of Botanical Research . 2012, (6): 712 -716 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2012.06.014