Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Tissue Culture Technology of Stem Segment of Cinnamomum bodinieri var. citralifera
XIAO Zu-Fei, WANG Ling-Ling, CAO Lu-Yao, LIAO Wen-Xuan, JIN Zhi-Nong, LI Feng, Lü Xiong-Wei, ZHANG Bei-Hong, ZHAO Jiao
Bulletin of Botanical Research . 2020, (2): 196 -201 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2020.02.005