Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Fungal Community and Their Metal Accumulation Ability of Three Mycorrhizal Plants in Jinghu Wetland,Zhejing
WANG Ye, LI Hang, TANG Yu, SHAN Meng-Le, ZHANG Fei-Yan, SUN Li-Fu, ZHANG Yan-Hua
Bulletin of Botanical Research . 2019, (6): 883 -889 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.06.011