Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effects of Growth Substrate and Hormones on Cutting Rooting of Chukrasia tabularis Young Shoots
ZHANG Jie, WANG Qing, ZHONG Chong-Lu, ZHANG Yong, WEI Yong-Cheng, MENG Jing-Xiang
Bulletin of Botanical Research . 2019, (3): 380 -386 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.03.008