Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Species Diversity of Bryophytes in Miyagi Relics of Shangjing Longquanfu,Parhai State,China
CONG Ming-Yang, TANG Lu-Yan, LI Jin-Jiang, ZHANG Mei-Ping, CHEN Bao-Zheng, XU Yue-Yue
Bulletin of Botanical Research . 2019, (2): 229 -238 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.02.008