Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Expression Analysis of BpSPL2 Promoter from Betula platyphylla
WANG Sheng-Yu, ZHANG Qi, ZHANG Zheng-Yi, HU Xiao-Qing, TIAN Jing, ZHANG Yong, LIU Xue-Mei
Bulletin of Botanical Research . 2019, (1): 96 -103 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.01.012