Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Expression Pattern Analysis of MUR5 Gene in Fraxinus mandshurica
WANG Heng-Tao, SHAO Wan-Xuan, XU Shu-Hao, ZENG Fan-Suo
Bulletin of Botanical Research . 2018, (6): 913 -920 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.06.015