Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Multiple Roles of Berberine Bridge Enzyme Gene HbBBE1 in Response to Stress in Hevea brasiliensis Muell. Arg.
WANG Meng, ZHNG Dong, LU Yan-Xi, XIAO Hua-Xing, ZHENG Fu-Cong, ZHANG Yu
Bulletin of Botanical Research . 2018, (5): 704 -713 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.05.010