Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Transcriptome-wide Identification of Lignin Gene Families of Bambusa emeiensis Shoots and Their Differential Expression
JIANG Hai-Gang, WANG Shu-Gang, LIU Yang, SHEN Yan-He, LI Xiang-Ning, CAO Ying
Bulletin of Botanical Research . 2018, (3): 415 -421 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.03.014