Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Simplified Genome SSR Information and Development of SSR Primers of Halenia ellipitica(Gentianaceae)
WANG Jiu-Li, CHEN Shi-Long, XING Rui, SONG Xiang-Jie, ZHU Ming-Xing, ZHANG Fa-Qi
Bulletin of Botanical Research . 2018, (2): 292 -297 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.02.018