Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Bioinformatics and Response to Salt Stress Analysis of the HD-Zip Transcription Factor Family in Populus simonii× P.nigra
ZHANG Xue-Mei, YAO Wen-Jing, ZHAO Kai, JIANG Ting-Bo, ZHOU Bo-Ru
Bulletin of Botanical Research . 2017, (5): 715 -721 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.05.011