Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effects of CO 2 Enrichment on Chlorophyll Fluorescence Characteristics of Vallisneria natans
HAN Yan-Qing, LIU Xin, HU Wei-Ping, ZHANG Ping-Jiu, DENG Jian-Cai, CHENG Ze-Lin
Bulletin of Botanical Research . 2017, (1): 45 -51 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.01.007