Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Characterization of Microsatellites in Genome of Pinus squamata, a Critically Endangered Species in the World
RUAN Zhen-Yuan, WANG Bing-Yi, OUYANG Zhi-Qin, LIAO Li-Bin, SU Teng-Wei, QIAO Lu
Bulletin of Botanical Research . 2016, (5): 775 -781 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.05.020