Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
VARIETAS UNA NOVA SCHISANDRAE CHINENSIS (TURCZ.)BAILL. EXPROVINCIA HELILONGJIANG
Zhuo Li-huan, Huang Pu-hwa, Jin Wan-chang, Yang Chuan-ping
Bulletin of Botanical Research . 1994, (1): 35 -36 .