Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Ethanol Production Technology by Fermentation form Fiber Residues
MENG Yong-Bin1,2;XU Lei1,2;ZHANG Zhi-Dong1,2;LU Qi1,2;LIU Ying1,2;NIE Si-Ming1,2;ZU Yuan-Gang1,2*
Bulletin of Botanical Research . 2016, (1): 156 -160 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.01.023