Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and SNP Analysis of DREB2 Gene in Fourteen Leymus Species
GAO Gang;DENG Jia-Bin;GOU Xue-Mei;WANG Qian;ZHANG Yan;YANG Rui-Wu*
Bulletin of Botanical Research . 2015, (1): 47 -51 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2015.01.009