Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Identification of Kiwifruit Ploidy Using Flow Cytometry
SHI Chun-Hui1,2;XU Lan-Lan3;WANG Xiao-Qing1,2;LUO Jun1,2*
Bulletin of Botanical Research . 2014, (6): 845 -849 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2014.06.022