Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Community Characteristics of Alpine Shrub Salix oritrepha
YANG Lu-Cun;ZHONG Ze-Bing;LIU He-Chun;SONG Wen-Zhu;XU Wen-Hua;ZHOU Guo-Ying*;NIE Xue-Min
Bulletin of Botanical Research . 2013, (6): 653 -658 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2013.06.003