Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Establishment and Optimization of ISSR-PCR System for Hybrid Rapeseed
PENG Bing-Yu;HU Yan-Ping;GONG Ai-Qi;WANG Huan-Qiang;WANG Li;BAO Tian-Zhong;LI Rui-Xin;LI Yi*
Bulletin of Botanical Research . 2010, (5): 576 -581 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2010.05.010