Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Gametophyte Development of Athyrium niponicum
ZHANG Kai-Mei;FANG Yan-Ming*;WAN Jin
Bulletin of Botanical Research . 2010, (5): 513 -516 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2010.05.001